Parkmanagement De Huet

Ondernemersfonds

Per 2012 is ten behoeve van de financiering van activiteiten vanuit Parkmanagement De Huet een ondernemersfonds ingesteld. De heffing wordt in de jaarlijkse gemeentelijke aanslag opgelegd.


Het bestuur werkt voorstellen voor diensten op De Huet uit. Deelnemers aan het ondernemersfonds kunnen via de poll in Parkbook aangeven of zij voor of tegen uitvoering van het voorstel zijn. Wanneer de meeste stemmen voor zijn, wordt de dienst opgepakt. De deelnemers bepalen dus welke activiteiten vanuit het ondernemersfonds worden opgepakt.