Parkmanagement De Huet

Bestuur

Per 1 mei 2020 bestaat een bestuurlijke samenwerking tussen de parkmanagementorganisaties op De Huet en Keppelseweg. 


Parkmanagement De Huet
Josine van der Stelt, Pauropus: secretaris/penningmeester
Robert Lette, AtmR Wink
Dinant Helmink, Helmink Handel & Verhuur


Parkmanagement Keppelseweg
Dinand van Silfhout, Van Silfhout, secretaris/penningmeester
Christian ter Heijne, Metzo College
Manfred Vels, De Naobers 


Per 1 juli 2020 is Martin Jonker, EVO Energie onafhankelijk voorzitter.
Bert Wiltink is als adviseur aan het bestuur verbonden.


De parkmanagementorganisatie zorgt voor een aantal kerntaken om de (beeld)kwaliteit van het bedrijventerrein te continueren of verbeteren. De taakverdeling binnen de bestuurlijke samenwerking is als volgt:


Groenbeheer en ophalen zwerfvuil - Manfred Vels
Gladheidbestrijding - Robert Lette
Bebording (bewegwijzering/pandnummering) - Dinant Helmink
Glasvezel - Christian ter Heijne
KVO-B en collectieve beveiliging - Christian ter Heijne
Verkeer en handhaving - Josine van der Stelt
Duurzaamheid (cie. DUID/IG&D) - Bert Wiltink
Financien - Dinand van Silfhout en Josine van der Stelt
Uitvoerend secretariaat - Carla Niezen-Sonneveld

Contact
Parkmanagement De Huet
Correspondentie adres:
Postbus 569 - 7000 AN Doetinchem
Telefoonnummer: 06 - 23 91 95 21
secretariaat@parkmanagementdehuet.nl