Parkmanagement De Huet

Bestuur

Samenstelling bestuur
Bert Wiltink, Bakker Wiltink, interim voorzitter
Niels Mulling, Heilbron, penningmeester
Josine van der Stelt, Pauropus

Taakverdeling
Beheer openbaar groen: Niels Mulling
Gladheidbestrijding: Niels Mulling
Glasvezel:
Bewegwijzering & pandnummering: Bert Wiltink
Collectieve beveiliging: Bert Wiltink
KVO-B en PreventieApp: Carla Niezen
AED: Carla Niezen
Doetinchem onderneemt Duurzaam: Carla Niezen

Contact
Parkmanagement De Huet
Correspondentie adres:
Postbus 569 - 7000 AN Doetinchem
Telefoonnummer: 06 - 23 91 95 21
secretariaat@parkmanagementdehuet.nl