Parkmanagement De Huet

Gladheidbestrijding

Bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers. Bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers maar ook voor leveranciers of vervoerders.


De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een strooiroute vast. Er wordt gewerkt met een prioritering.


Bekijk de Gladheidbestrijdings kaart van gemeente Doetinchem.


Sinds de winter 2012-2013 worden de (delen van) wegen die niet door de gemeente Doetinchem worden gestrooid, in opdracht van parkmanagement gestrooid. Vanuit de commissie Parkmanagement zijn collectieve afspraken gemaakt ten aanzien van de uitvoering en de kosten.  De kosten voor de uitvoering van deze dienst komen volledig voor rekening van het ondernemersfonds De Huet.


De gladheidbestrijding in opdracht van Parkmanagement De Huet wordt uitgevoerd door Bloemenkamp Grondverzet uit Doetinchem.