Parkmanagement De Huet

Groenbeheer

Het beheer van het openbare groen is een belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein.
Het openbare groen op De Huet wordt beheerd door de parkmanagement-organisatie. Ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem is dat het geval. Het convenant waarin de afspraken tussen de gemeente Doetinchem, IG&D Bedrijvig Doetinchem en in het verlengde daarvan de parkmanagementorganisaties ten aanzien van de uitvoering zijn vastgelegd, kent een looptijd van vijf jaar, waarvan 2019 het laatste jaar is.
In 2019 zullen er vanuit de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig Doetinchem, waar alle voorzitters zijn vertegenwoordigd, onderhandelingen voor een volgende beheerperiode van vijf jaar worden opgestart.

De uitvoering van het beheer van het openbare groen op De Huet wordt in opdracht van de parkmanagementorganisatie uitgevoerd door De Groenmakers uit Doetinchem.

De kosten voor het beheer van het openbare groen worden betaald uit het budget dat de gemeente Doetinchem daarvoor beschikbaar heeft gesteld en aangevuld met een bedrag van maximaal € 5.000,-- per jaar vanuit het ondernemersfonds De Huet.