Parkmanagement De Huet

AED

Op de Doetinchemse bedrijventerreinen was tot xxxx geen openbare AED aanwezig. Vanuit de parkmanagementorganisatie is voorgesteld een openbare AED aan te schaffen en op een centrale locatie op het bedrijventerrein op te hangen. Na een positieve stemronde werden twee AED’s aangeschaft en opgehangen aan het pand van:
Jansen Foodservice, Mercuriusstraat 65 en
Praxis, Mercuriusstraat 28

De AED is aangemeld bij Hartslag Nu, ondernemers met een inpandige AED is gevraagd hun AED aan te melden bij Hartslag NU en BHV-ers van de bedrijven op De Huet zijn opgeroepen zich aan te sluiten bij het Hartslag Nu netwerk (voorheen Hartveilig Doetinchem). De AED is geleverd door BMV Adviesuit Doetinchem, die tevens het onderhoud verzorgt.