Parkmanagement De Huet

Preventie App

De Doetinchemse bedrijventerreinen De Huet, Keppelseweg, Verheulsweide en Akkermansweide kennen sinds 2018 een PreventieApp. Ondernemers op het bedrijventerrein kunnen zich aansluiten op deze whatsapp groep en elkaar informeren over verdachte situaties. De flyer die hierover verspreid is vindt u onderaan deze pagina, Vul bijgesloten formulier in om u aan te melden, stuur dit naar projectbureau@igddoetinchem.nl en help mee de veiligheid op De Huet verder te vergroten.