Parkmanagement De Huet

Werkzaamheden aan de Liemersweg

Van begin september tot en met eind november 2019 worden er reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Liemersweg in Doetinchem. De uitvoering vindt gefaseerd plaats tussen de het kruispunt Liemersweg - Europaweg en de bebouwde komgrens.


Slijtage
De wegen in Doetinchem worden dagelijks door velen gebruikt. Dit zorgt voor slijtage van de weg waardoor het nodig is om wegonderhoud te plegen. De Liemersweg wordt voorzien van nieuwe asfaltverharding (inclusief fundering).


Fases
Het werk is opgedeeld in vier fases:


  • Kruising Liemersweg - Europaweg tot en met Sportpark Zuid (Sportweg): 2 september tot en met 20 september (week 36 tot en met 38)

  • Sportpark Zuid (Sportweg) tot en met de kruising Liemersweg - Energieweg - Plattenburgstraat: 23 september tot en met 19 oktober (week 39 tot en met 42) 

  • Kruising Liemersweg - Energieweg - Plattenburgstraat tot aan de rotonde Liemersweg - Edisonstraat - Plattenburgstraat: 21 oktober tot en met 16 november (week 43 tot en met 46)

  • Rotonde Liemersweg - Edisonstraat - Plattenburgstraat tot aan de bebouwde komgrens: 18 november tot en met 29 november (week 47 en week 48)

Nadere informatie over de omleidingen, fasering en het plan van aanpak zijn te vinden op www.buha.nl/liemersweg