Parkmanagement De Huet

Parkmanagement

Eind 2011 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd op de bedrijventerreinen de Huet, de Keppelseweg en Verheulsweide. Nadat werd voldaan aan de door de gemeenteraad gestelde criteria voor een draagvlakmeting, is per 2012 een ondernemersfonds Parkmanagement ingesteld.


De heffing wordt in de jaarlijkse gemeentelijke aanslag opgelegd. De middelen uit het ondernemersfonds zijn bestemd voor het uitvoeren van diverse diensten vanuit de parkmanagementorganisatie.  Deelnemers aan het ondernemersfonds bepalen welke activiteiten worden opgepakt.