Parkmanagement De Huet
  • Nieuws

Nieuws

Enquete over de bereikbaarheid van De Huet

Laat je stem horen! In het belang van optimale bereikbaarheid van De Huet

Verkeersaudit Mercuriusstraat
Nadat de rotonde in de Energieweg is aangepast hebben er een aantal ongevallen op de fi etsoversteek over de Mercuriusstraat
plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Doetinchem de afgelopen zomer een verkeersaudit uit laten
voeren. Daaruit bleek dat de ongevallen veroorzaakt zijn door (een combinatie van) een hoge snelheid van de overstekende
fi etsers, het beperkte zicht van de automobilisten en de frequentie van het verkeer op de oversteek. Informatie bijeenkomst
28 september 2021, gevolgd door matrix met mogelijke maatregelen die PM De Huet en IG&D Bedrijvig Doetinchem op
5 oktober jl. hebben verzonden.

Lees meer...

Persbericht - Open Bedrijvendag Doetinchem komt goed op stoom

11 mei 2022

Met nog ruim vijf maanden voor de boeg, komt de Open Bedrijvendag Doetinchem goed op stoom. Bijna 40 bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels als deelnemer ingeschreven voor dit evenement, dat op 23 september in Gaanderen en 24 september in Doetinchem en Wehl plaatsvindt.


De deelnemende bedrijven gebruiken de Open Bedrijvendag Doetinchem om zich te presenteren aan inwoners, scholieren, studenten en andere belangstellenden uit de regio. Ze laten de bezoekers kennismaken met de mooie innovaties en soms uitdagende productieprocessen, die anders achter de muren van bedrijven verstopt blijven. Daarmee biedt de Open Bedrijvendag Doetinchem een uniek inkijkje in de techniek, productie, innovatie en ambachten, die de bedrijvenparken in de gemeente Doetinchem herbergen.

Lees meer...

PERSBERICHT: Open Bedrijvendag Doetinchem verzet naar 23 en 24 september 2022

De initiatiefnemers IG&D Bedrijvig Doetinchem en de zes parkmanagementorganisaties streven naar een veilige en succesvolle organisatie van het evenement. Vanwege de nog steeds aanhoudende onzekerheden rondom Covid heeft de organisatie, na afstemming met de deelnemende bedrijven, besloten om de Open Bedrijvendag Doetinchem te verzetten naar het laatste weekend van september 2022.

Lees meer...